Odchyt povaly budov

Home » Ponúkame Vám » Odchyt povaly budov

Čistenie povál od holubov a jeho dôležitosť

Regionálne úrady zdravotníctva už v súčasnosti nevykonávajú štátny zdravotný dozor nad bytovými domami. V minulosti platil zákon o hospodárení s bytmi, podľa ktorého bol okresný hygienik oprávnený vydať posudok na byt, v ktorom mohol byt vyhlásiť za zdravotne nevhodný aj kvôli premnoženému stavu holubov, hniezdiacich na Vašich povalách.
Dnes Vás nikto neinformuje o tom, že Váš byt je zdravotne nebezpečný pre Vás, Vaše deti či domáce zvieratá.

Holuby hniezdiace a prespávajúce na Vašej povale nielenže špinia v okolí domu, ale prinášajú zdravotné riziká. Výkaly holubov, perie a drobné čiastočky smetí sa dostávajú do Vašich domovov cez otvorené okná.

Vaša povala ako ideálne útočisko pre holuby

Pri monitoringu sme našli povaly obytných domov kde prespáva a hniezdi vyše 400 párov mestských holubov. Tieto povaly sú posiate trusom, vaječnými škrupinami a mŕtvymi telami holubov, niekedy až do výšky 20 cm.

Otvory poprípade praskliny v starších sedlových strechách sú ideálnymi vletovými otvormi pre holuba a v ich vnútri nachádzajú útulné útočisko voči nepriaznivému počasiu.

Na takejto znečistenej povale dokážeme vychytať takmer 100 % v tom čase hniezdiacich a prespávajúcich holubov. Z našich skúseností a štatistík vyplýva, že v priebehu ďalšieho roka sa na povalu neprisťahuje ani 10% z pôvodného množstva. Každopádne vletové otvori utesníme, tak aby sme zabránili prístupu holubov na Vašu povalu.

Je veľmi dôležité všetky holuby z povaly vychytať, pretože v prípade rekonštrukcie strechy, holuby ostanú vo Vašom okolí, budú ničiť a špiniť novú strechu!

Realizácia priameho odchytu:

  1. Pred samotným priamym odchytom holubov zmonitorujeme Vašu sedlovú strechu, zistíme miesta kadiaľ holuby vlietajú, kde presne prespávajú. Tento krok je nesmierne dôležitý, musíme predísť uleteniu holubov z povaly.
  2. Na Vašej povale nastavíme odchytové pasce a pripravíme si povalu na finálny odchyt.
  3. Druhá časť odchytu prebieha Cca o týždeň. Vyberieme odchytané holuby s pascí, utesníme všetky možné vletové otvory, zničíme hniezda a dochytáme zvyšok holubov na povale.
  4. Holuby prevezieme k veterinárovi, kde sú utratené a telá spaľované v kafilerickom zariadení.
  5. Dostanete od nás všetky potrebné doklady o odchyte a humánnom narábaní s holubmi.

Vzor ponuky - odchyt holubov na povalách budov