Odchyt Mestá / Obce

Home » Ponúkame Vám » Odchyt Mestá / Obce

Odchyt holubov v mestách a obciach

Z roka na rok vylepšujeme mestským holubom podmienky na rozmnožovanie a teda zväčšovanie populácií, preto je nevyhnutným riešením pravidelná regulácia ich počtu.

Jedine pravidelnou reguláciou zabezpečíme zníženie početnosti populácie holubov. Následne dôjde k zlepšeniu ich zdravotného stavu, a tým prestanú predstavovať riziko pre obyvateľov miest, domáce a voľne žijúce zvieratá, nebude dochádzať k znehodnocovaniu budov a kultúrnych pamiatok.

Ako odchyt holubov prebieha

Odchyt holubov realizovaný našou spoločnosťou je efektívny. Vďaka našim skúsenostiam dokážeme viditeľne znížiť stav populácie holubov. Realizovali sme odchyt v menších aj väčších mestách a vo všetkých sme dosiahli požadovaný výsledok.

Postup odchytu holubov – vytvorte si predstavu:

  1. Vo Vašom meste vykonáme monitoring množstva a výskytu holubov. Tento monitoring skombinujeme so stažnostami, ktoré máte od obyvateľov. Následne určíme potrebné množstvo a rozmiestnenie odchytových pascí. Pasce budú plošne rozmiestnené po Vašom meste, tak aby sme zabezpečili čo najväčší efekt
  2. Pred odchytom informujeme príslušné úrady
  3. Veľmi dôležité je umiestniť pasce na správne miesta – rozmiestnenie pascí je kľúčové k tomu, aby odchyt bol ekonomicky efektívny.
  4. Dohodneme sa na minimálnom množstve odchytených holubov.
  5. Samotný odchyt prebieha 1 – 2 mesiace, podľa množstva odchytených holubov. Pasce sú monitorované a 3 – 4x do týždňa vyberané.
  6. Z každého výberu dostanete fotodokumentáciu
  7. Holuby sú priebežne utrácané veterinárom a telá spaľované v kafilérii
  8. Po ukončení odchytu dostanete od nás všetky potrebné doklady o eutanázii a zberný list z kafilérie

K odchytu holubov je potrebné pristupovať v štádiu, kým mesto nieje úplne zamorené. Tým sa znížia celkové náklady. Napríklad vo veľkých mestách Európy na čistenie a odchyt holubov sú vynakladané desaťtisíce eur mesačne. Preventívnym a pravidelným odchytom znížime stav populácie a predídeme týmto nákladom. Odchytom holubov sa rovnako zníži aj riziko prenosu chorôb na domáce zvieratá a ľudí, pretože pravidelný odchyt zlepší zdravotný stav populácie holubov.

Vzor ponuky - odchyt holubov v mestách