Ako Holuby Škodia

Home » Ako Holuby Škodia

Premnoženie holubov

Počet holubov v mestách narastá a bez ich regulácie môže dôjsť k šíreniu chorôb a poškodzovaniu budov. Nie vždy sú účinné mechanické zábrany proti sadaniu, hniezdeniu a samotnému plašeniu holubov. Prístroje, ktoré sú technologicky vyrobené na plašenie holubov sú účinne len nejaký čas. Podľa našich skúseností si holuby na takéto plašiče zvyknú do 6 mesiacov. Teda najúčinnejším spôsobom ostáva ich pravidelná regulácia.

Holuby škodia dvomi spôsobmi

Premnožením sa holuby stávajú nebezpečnými hlavne v dvoch základných oblastiach:

1. Holuby môžu spôsobiť zdravotné problémy.
2. Znepríjemňujú nám život a spôsobujú škody na majetku.

Spôsobujú zdravotné problémy

Holuby sú prenášačmi rôznych ochorení a parazitov prenosných na domáce zvieratá a ľudí.

Medzi najzávažnejšie patria salmonelóza, ornitóza, vtáčia tuberkulóza, kliešťová encefalitída, trichomonáza, pseudomor, diftéria a toxoplazmóza. Posledne uvedenú nákazu prenášajú predovšetkým mačky, ktoré zožerú chorého alebo mŕtveho holuba a potom vás z lásky vyoblizujú.

Holubie hniezda a ich okolie poskytuje vhodné podmienky pre niekoľko druhov roztočov a parazitov. Najnápadnejší je takmer centimeter veľký kliešťovec holubí (Argas reflexus), ktorý môže cicať krv aj doma chovaným zvieratám a ľuďom.

Zvýšeným výskytom holubov môže dochádzať najmä u citlivejších skupín obyvateľstva a detí k vzniku alergii a astmy.

Škody na majetku

Vyzobávaním omietok dochádza k znehodnocovaniu celých budov, kultúrnych pamiatok a sôch.

  • Holubie výkali s kyslým ph pri dlhodobom pôsobení poškodzujú fasády budov a sochy nehovoriac o ich samotnom odpudzujúcom vzhľade.
  • Hniezdene a nocovanie holubov na povalách spôsobuje hromadenie trusu, mŕtvych a chorých jedincov, prachu a peria na týchto miestach a ich šírenie spolu s parazitmi a ochoreniami po okolí.

Na povale jedného domu môže hniezdiť a nocovať aj vyše 200 párov holubov.